Om oss

Vi bygger:

  • Websites
  • Intranets
  • Content management
  • E-commerce
  • Brand / corporate identity
  • Print Design

Några företag erbjuder god design men kommer till korta när det gäller teknisk kunskap. Andra erbjuder avancerad teknisk utveckling men har inga kunskaper i visuell kommunikation.

Urbane Guerilla har de båda kunskaperna under samma tak.

Utvecklande samarbete

Vi vill vara två om uppdraget. Det vill säga ett tätt samarbete mellan dig som kund och oss som leverantör.

En relation som utvecklar oss båda
En relation som bygger på förtroende, ett förtroende som vi vidareutvecklar genom att alltid se till att du är nöjd med våra insatser.

Din identitet

När Du behöver mer än webbdesign skapar vi Din visuella identitet i logotype, trycksaker, annonser och sälj-/mässpresentationer.

History and future

Företaget har rötter i de första datorernas 80-tal och startades 1986 som Latent Art AB. Vi arbetar inom ett brett spektrum av bild, design och formgivning. För tryck, webb, film, teater och interaktiva medier.

Berättelsen tar gestalt

Konst och reklam har samma utgångspunkter och mål: att berätta och gestalta. Skillnaden ligger i hur de används. Båda berättar något för andra människor men på olika platser – på konstgalleriet eller i medier, ”på stan”. Båda måste vara precisa och komplicerade. Båda måste berätta mer än vad som kan sägas i en text.

 

Vårt namn?

En lek med ord och betydelser.

Vi är en modern designbyrå (urbane) med en hög kreativ, konstnärlig nivå. Vi skapar spännande och överrumplande (guerilla) produkter för information och marknadsföring.

We provide contemporary design (urbane) of a high artistic level with an element of surprise by using unconventional design tactics (guerilla).

urbane: att uppträda sofistikerat och med finess, att vara världsvan och berest.
Elegant and sophisticated.
Notably polite and smooth in manner.

; världsvan, artig: well-bred, courteous; urbane

;ett belevat sätt –an urbane manner
; världsvan, van att uppträda

Från det latinska adjektivet urbanus – ”belevad” (egentligen ”från staden” eller ”som har med staden att göra”, av Urbs – ”stad”).

guerilla: av sp. guerrilla, eg. ’litet krig’
Small independent fighting force, engages in unexpected assaults.

DNAguy4

DNAgirl